Mua và bán chứng khoán trên trực tuyến

Mua và bán chứng khoán trên trực tuyến

December 22, 2018 Off By admin

Chứng khoán đang trở thành thị trường kinh doanh được nhiều người lựa chọn. Việc phát triển của công nghệ internet giúp ích rất lớn cho việc đầu tư này. Việc mua bán chứng khán trực tiếp đang được diễn ra và dễ dàng thực hiện. 

Cách đầu tư trực tuyến

Ngày càng có nhiều nhà đầu tư với quy mô lớn và nhỏ đều thực hiện các cuộc giao tác trên Internet thông qua các công ty môi giới trực tuyến. Một số lớn các công ty môi giới trực tuyến cho phép bạn mua và bán chứng khoán ngay từ máy tính cá nhân của bạn và một số trong những công ty này cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho những người kinh doanh ban ngày.

Thiết lập một tài khoản

Trước khi bạn thực hiện một công ty môi giới trực tuyến, bạn phải thiết lập một tài khoản với công ty đó. Bạn cần thực hiện điều này ở ngoại tuyến, bạn sẽ cần in ra một số mẫu đơn, điền chúng, ký tên và gọi chúng trở lại công ty môi giới (một số công ty môi giới cũng đòi hỏi bạn ký gởi quỹ ban đầu trước khi bạn bắt đầu sự giao dịch). Sau khi tất cả tài liệu được hoàn tất và được đăng ký, bạn sẽ được đăng ký mộ user ID và một password, và sau đó bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu sự trao đổi mậu dịch trực tuyến của bạn.

Mua và bán chứng khoán trên trực tuyến

Thực hiện một cuộc giao dịch

Sự giao dịch trực tuyến thực sự khá dễ dàng. Bạn có thể sử dụng bộ trình duyệt web để nối kết với site của nhà môi giới, định hướng sang phần trading và xác định bao nhiêu cổ phần của chứng khoán nào mà bạn muốn mua hay bán. Bạn có thể xác định bạn có muốn giao dịch với giá thị trường (giá cổ phần hiện hành) hoặc ở mức giới hạn, đây là mức giới hạn.

Sau khi cuộc giao dịch được hoàn tất, vốn có được từ một cuộc buôn bán sẽ được gởi lại trong tài khoản của bạn và vốn có được từ một cuộc buôn bán sẽ được thông báo (bạn thường phải chi trả cho bất kỳ cổ phần được mua trong ba ngày làm việc).

Hầu hết các cuộc giao dịch được thực hiện với một giá cố định và giá này thay đổi giữa các nhà môi giới – các dịch vụ cá nhân cung cấp cũng thực hiện như vậy. Bạn nên dò hỏi giá và dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất với cách đầu tư của bạn.

Chọn một nhà môi giới trực tuyến

Hầu hết mọi công ty môi giới chính đều có một nhà môi giới tương đương trên trực tuyến – và có một số nhà môi giới trực tuyến – trực tuyến. Hãy nhớ bạn xem xét tất cả dịch vụ và chi phí trước khi chọn một nhà môi giới cụ thể, sau đây là một danh sách liệt kê các nhà môi giới phổ biến nhất.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin trước khi bạn chọn một nhà môi giới trực tuyến, hãy kiểm tra sự phân loại tại Gomez (www.gomez.com). Site này giúp bạn hiểu rõ về site nào thích hợp nhất cho các loại người đầu tư khác nhau.

Giao dịch trực tuyến với Microsoft Money

Bạn cũng có thể sử dụng Microsoft Money để nối kết với nhà môi giới trực tuyến của bạn và quản lý các cuộc giao dịch của bạn. Mở menu Investing xổ xuống và chọn Investing Center; sau đó nhấp liên kết Brokers (nằm ở phần trên cùng của màn hình). Money tự nối kết với Internet và tải xuống một danh sách các nhà môi giới mà no làm việc với.

Khi bạn chọn nhà môi giới từ danh sách này. Money nối kết bạn từ Web site của nhà môi giới. Từ đó, bạn có thể nối kết với hệ thống và thực hiện cuộc giao dịch của bạn như thông thường. Sau đó bạn có thể tải xuống thông tin giao dịch của bạn từ nhà môi giới của bạn trực tiếp xuống Microsoft Money, do đó nó có thể được nhập vào và được kiểm tra trong bộ đăng ký tài khoản thích hợp.

Chúc các bạn thực hiện thành công!