Bạn đã biết cách tạo một bảng biểu cơ bản

December 22, 2018 Off By admin

Bảng biểu là một trong những công việc bạn sử dụng thường xuyên, nhưng bạn lại không biết cách nào để tạo một bảng biểu hợp lý, vậy hãy cùng tham khảo bài viết bên dưới nhé!

Chèn một bảng biểu cơ bản

Nếu bạn có nhiều hàng và cột text hay số trong tài liệu, bạn có thể hiển thị dữ liệu này dưới dạng một bảng biểu (table). Một table là cách thú vị để hiển thị loại dữ liệu này theo dạng dễ đọc.

Để chèn một table, hãy đặt điểm chèn tại nơi mà bạn muốn table xuất hiện. Sau đó, mở nút Table xổ xuống và chọn Insert, Table. Khi hộp thoại Inesrt Table xuất hiện, chọn số hàng và cột mà bạn muốn cho table và sau đó nhấp OK.

Thủ thuật

Khi bạn tự động sử dụng các hàng và cột của một table, hãy nhớ thêm một hàng cho các nhãn.

Bây giờ table của bạn sẽ xuất hiện trên nền màn hình sẵn sàng để nhập dữ liệu hay định dạng.

Nhập dữ liệu

Để nhập dữ liệu trong table, hãy đặt cursor trong ô trái phía trên; sau đó bắt đầu gõ nhập. Di chuyển từ ô này đến ô kia bằng cách nhấn phím Tab.

Thêm và xóa các hàng và cột

Để thêm một hàng hay cột mới vào table, hãy bắt đầu bằng cách đặt cursor tại nơi mà bạn muốn hàng hay cột mới xuất hiện. Sau đó, mở menu Table xổ xuống, chọn Insert, và chọn những gì mà bạn muốn chèn.

Để xóa một hàng hay cột, hãy đặt cursor trong hàng hay cột mà bạn muốn xóa. Sau đó, mở menu Table, chọn Delete, và chọn những gì mà bạn muốn xóa.

Định kích cỡ lại các cột table

Đôi khi bạn cần định kích cỡ lại một cột để chứa tất cả dữ liệu mà bạn muốm thêm vào. Để định lại kích cỡ một cột, hãy đặt cursor trên bất kỳ vạch chia cột và rê nó sang trái hay phải.

Bạn cũng có thể tự động định kích cỡ lại một cột sao cho chứa vừa phần dữ liệu rộng nhất trong cột. Chỉ việc nhấp đôi hoặc chia cột cho phù hợp, và cột đó sẽ được định kích cỡ lại.

Định dạng table

Table mặc định của Word là một table khá đơn giản. Để thêm diện mạo vào table, hãy định dạng lại nó bằng các dạng table được ấn định sẵn của Word. Chỉ việc mở menu Table xổ xuống và chọn Table AutoFormat. Khi hộp thoại Table AutoFormat xuất hiện, hãy chọn từ danh sách các định dạng, chọn các thành phần style mà bạn muốn áp dụng, và sau đó nhấp OK.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa các thành phần riêng lẻ. Ví dụ, để chỉnh sửa các đường viền trong table, hãy mở menu Format xổ xuống và chọn Borders and Shading. Sau đó bạn chọn trong số các dạng đường viền khác nhau kể cả bề dày và màu của đường.

Hộp thoại tương tự này cũng cho phép bạn áp dụng bóng nền vào các ô trong table. Chọn tab Shading và sau đó chọn màu mà bạn muốn sử dụng cho vùng tô nền.

Để cấu hình kiểu canh thẳng của table, hãy mở menu Table xổ xuống và chọn Table Properties. Khi hộp thoại Table Properties xuất hiện, hãy chọn tab Table và sau đó chọn kiểu canh thẳng và các tùy chọn của text thích hợp.

Định dạng các ô riêng lẻ

Để định dạng nền của các ô riêng lẻ, hãy mở menu Format xổ xuống và chọn Border and Shading. Chọn tab Shading, và sau đó mở danh sách Apply To xổ xuống và chọn Cell. Màu tô mà bạn chọn sẽ được áp dụng ô hiện được chọn trong table.

Phân loại table

Sau khi bạn nhập dữ liệu vào table, bạn có thể phân loại dữ liệu đó bằng nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Chỉ chọn các hàng và cột mà bạn muốn phân loại; sau đó mở menu Table xổ xuống và chọn Sort. Khi hộp thoại Sort xuất hiện, hãy mở danh sách Sort By đầu tiên và chọn cột nào mà bạn muốn phân loại. Nếu bạn thực hiện sự phân loại con trên một cột thứ hai hay thứ ba, hãy thực hiện việc lựa chọn đó và sau đó nhấp OK.

Trộn các ô

Để cải tiến diện mạo của table, bạn có thể trộn hai hay nhiều ô gần kề, đặc biệt trong tiêu đề của table.

Để trộn hai hay nhiều ô, chọn các ô, mở menu Table xổ xuống, và chọn Merge cells. Để undo một thao tác trộn, hãy chọn ô đã trộn, mở menu Table xổ xuống, và sau đó chọn Split Cells.